Kontaktujte nás: 0910 942 835 | info@miniagro.sk

Cabaj - Čápor (Nový Cabaj)

Typ realizácie: Hrubé modelovanie terénu, vyhrabanie buriny a kameňov z pozemku. Jemné zarovnanie terénu (predpríprava na výsev trávnika), osadenie plastových obrubníkov typu EkoBrim, výsev trávnika, výsadba

Dĺžka trvania realizácie: 15 hodín

Rozloha upravovanej časti pozemku: 170m2