Kontaktujte nás: 0910 942 835 | info@miniagro.sk

Dolné Lefantovce

Typ realizácie: Hrubé modelovanie terénu. Jemné zarovnanie terénu. Výsev osiva typu sport, aplikovanie substrátu s hnojivom pre podporu rastu.  

Dĺžka trvania realizácie: 4 hodiny

Rozloha upravovanej časti pozemku: 150 m2