Kontaktujte nás: 0910 942 835 | info@miniagro.sk

Ivanka pri Nitre (rdnitra.sk)

Typ realizácie: Hrubé modelovanie terénu, vyhrabanie buriny a kameňov z pozemku. Jemné zarovnanie terénu (predpríprava na pokládku trávnika), položenie siete proti krtom, osadenie plastových obrubníkov typu EkoBrim, položenie trávnika

Dĺžka trvania realizácie: 7 hodín

Rozloha upravovanej časti pozemku: 88m2