Kontaktujte nás: 0910 942 835 | info@miniagro.sk

Madunice

Typ realizácie:

1. Etapa (predpríprava na závlahu)- odstránenie buriny a trávnej mačiny, vytriedenie väčších kameňov, rozhrnutie 4,5 kubíka zeminy, perforované povalcovacie podkladu.

2. Etapa (závlaha): osadenie šachtičiek na vodu (5 kusov), komplet závlaha 3 vetvy, zasypanie a perforované povalcovacie podkladu (predpríprava na pokládku trávnika)

Dĺžka trvania realizácie: 2 dni

Rozloha upravovanej časti pozemku: 100 m2