Kontaktujte nás: 0910 942 835 | info@miniagro.sk

Malý Lapáš II

Typ realizácie: Vyčistenie pozemku od buriny,  vyhrabanie buriny a kameňov z pozemku. Hrubé modelovanie terénu, jemné zarovnanie terénu. Predpríprava na závlahu. Opätovné zrovnanie po realizácii závlahového systému. Výsev osiva, aplikovanie hnojiva a substrátu.

Dĺžka trvania realizácie: 10 hodín

Rozloha upravovanej časti pozemku: 150m2

Poznámka: Ďakujeme za spoluprácu spolurealizátorskej firme, ktorá zabezpečila výsadbu a realizáciu závlahového systému.