Kontaktujte nás: 0910 942 835 | info@miniagro.sk

Malý Lapáš III

Typ realizácie:  Odstránenie pôvodnej trávnej mačiny a buriny. Hrubé modelovanie terénu. Realizácia závlahového systému. Jemné zarovnanie terénu, aplikovanie substrátu s hnojivom pre podporu rastu. Položenie a zarezanie trávnikového koberca. 

Dĺžka trvania realizácie: 12 hodín

Rozloha upravovanej časti pozemku: 50 m2