Kontaktujte nás: 0910 942 835 | info@miniagro.sk

Nitra - Hornozoborská ul.

Typ realizácie: Balík Komplex - hrubé modelovanie terénu, vyhrabanie buriny a kameňov z pozemku. Jemné zarovnanie terénu (predpríprava na výsev). Výsev trávneho osiva RPR Barenbrug (športová zmes). 

Dĺžka trvania realizácie: 12 hodín

Rozloha upravovanej časti pozemku: 800 m2