Kontaktujte nás: 0910 942 835 | info@miniagro.sk

Nitra - Spojovacia ul.

Typ realizácie: Hrubé modelovanie terénu, vyhrabanie buriny a kameňov z pozemku. Jemné zarovnanie terénu (predpríprava na výsev). Výsev trávneho osiva DLF WaterLess (do sucha). 

Dĺžka trvania realizácie: 5 hodín

Rozloha upravovanej časti pozemku: 200 m2