Kontaktujte nás: 0910 942 835 | info@miniagro.sk

Nitra, Zobor - Narcisová

Typ realizácie:  Hrubé modelovanie terénu, jemné zarovnanie terénu. Osadenie obrubníkov typu Ekobrim.  Položenie a zarezanie trávnikového koberca. Realizácia štrkových záhonov

Dĺžka trvania realizácie: 10 hodín

Rozloha upravovanej časti pozemku: 66 m2