Kontaktujte nás: 0910 942 835 | info@miniagro.sk

Nitrianske Hrnčiarovce

Typ realizácie:

1. Etapa (predpríprava na závlahu)- odstránenie buriny, rozhrnutie 4,5 kubíka zeminy, hrubé zrovnanie pozemku zakladačom trávnika, jemné zrovnanie rotačnými bránami a nivelačnou lištou, perforované povalcovacie podkladu.

2. Etapa (závlaha): Kompletný automatický závlahový systém (2 vetvy + kvapka), napojenie na existujúci vonkajší rozvod vody, nový elektrický rozvod, osadenie šachtičky na vodu, komplet závlaha 3 vetvy, zasypanie a perforované povalcovacie podkladu (predpríprava na pokládku trávnika).

3. Etapa: osadenie obrubníkov, položenie siete proti krtom, položenie, zarezanie a povalcovanie trávnika.

Dĺžka trvania realizácie: 3 dni

Rozloha upravovanej časti pozemku: 110 m2