Kontaktujte nás: 0910 942 835 | info@miniagro.sk

Párovské Háje II.

Typ realizácie: Hrubé modelovanie terénu, vyhrabanie buriny a kameňov z pozemku. Jemné modelovanie terénu (predpríprava na závlahový systém)

Dĺžka trvania realizácie: 1 deň

Rozloha upravovanej časti pozemku: 550 m2