Kontaktujte nás: 0910 942 835 | info@miniagro.sk

Tvrdošovce

Typ realizácie: Kompletná realizácia závlahového systému (5 vetiev). Prechod k vetvám popod existujúci kamenných chodník (rozobratie chodníka, pretláčanie). Úprava terénu (hrubé a jemné vyrovnanie) pre výsev osiva.

Dĺžka trvania realizácie:  13 hodín

Rozloha upravovanej časti pozemku: 200 m2