Kontaktujte nás: 0910 942 835 | info@miniagro.sk

Veľký Kýr

Typ realizácie: Hrubé modelovanie terénu, jemné zarovnanie terénu. Výsev osiva typu Sport

Dĺžka trvania realizácie: 4 hodiny

Rozloha upravovanej časti pozemku: 325m2