Kontaktujte nás: 0910 942 835 | info@miniagro.sk

Veľký Lapáš II.

Typ realizácie: Hrubé modelovanie terénu. Jemné zarovnanie terénu (predpríprava na výsev trávnika).  Osadenie obrubníkov typu Ekobrim. Výsev osiva typu Sport

Dĺžka trvania realizácie: 5 hodín

Rozloha upravovanej časti pozemku: 110m2