Kontaktujte nás: 0910 942 835 | info@miniagro.sk

Veľký Lapáš

Typ realizácie: Hrubé modelovanie terénu. Jemné zarovnanie terénu (predpríprava na pokladanie trávnika).  

Dĺžka trvania realizácie: 3 hodiny

Rozloha upravovanej časti pozemku: 150m2