Kontaktujte nás: 0910 942 835 | info@miniagro.sk

Fotogaléria

Nitra, časť Párovské Háje

Typ realizácie: Kompletný návrh a realizácia závlahového systému, návrh a realizácia okrasnej a…

Fotografií:
45
Dátum:
26.11.2020

Zobraziť

Janíkovce

Typ realizácie: Balík Easy, odstránenie buriny, vytriedenie väčších kameňov, perforované…

Fotografií:
3
Dátum:
25.11.2020

Zobraziť

Ludanice

Typ realizácie: odstránenie buriny, sfrézovanie podkladu, uloženie siete proti krtom, výsev osiva,…

Fotografií:
7
Dátum:
26.11.2020

Zobraziť

Lužianky

Typ realizácie: Kompletná inštalácia závlahového systému, balík komplex - odstránenie buriny,…

Fotografií:
18
Dátum:
26.11.2020

Zobraziť

Tvrdošovce

Typ realizácie: Kompletná realizácia závlahového systému (5 vetiev). Prechod k vetvám popod…

Fotografií:
10
Dátum:
26.11.2020

Zobraziť

Nitra

Typ realizácie: Balík Komplex, odstránenie buriny, vytriedenie väčších kameňov, perforované…

Fotografií:
19
Dátum:
26.11.2020

Zobraziť

Výčapy-Opatovce

Typ realizácie: Kompletný návrh a realizácia závlahového systému, balík komplex, odstránenie…

Fotografií:
23
Dátum:
26.11.2020

Zobraziť

Párovské Háje II.

Typ realizácie: Hrubé modelovanie terénu, vyhrabanie buriny a kameňov z pozemku. Jemné…

Fotografií:
19
Dátum:
5.3.2021

Zobraziť

Nitra - Stračia ul.

Typ realizácie: Hrubé modelovanie terénu, vyhrabanie buriny a kameňov z pozemku. Jemné zarovnanie…

Fotografií:
14
Dátum:
5.3.2021

Zobraziť

Podhorany - Sokolníky

Typ realizácie: Hrubé modelovanie terénu, vyhrabanie buriny a kameňov z pozemku. Jemné…

Fotografií:
16
Dátum:
21.3.2021

Zobraziť

Madunice

Typ realizácie: 1. Etapa (predpríprava na závlahu)- odstránenie buriny a trávnej mačiny,…

Fotografií:
19
Dátum:
26.3.2021

Zobraziť

Jelšovce (rôzne)

Rôzne realizácie: Odstránenie starého základu, vybetónovanie nového základu pod bránu a bráničku,…

Fotografií:
19
Dátum:
12.4.2021

Zobraziť

Nitra - Kynek

Typ realizácie: Hrubé modelovanie terénu, vyhrabanie buriny a kameňov z pozemku. Jemné…

Fotografií:
8
Dátum:
10.5.2021

Zobraziť

Nitra - Šúdol

Typ realizácie: Hrubé modelovanie terénu, vyhrabanie buriny a kameňov z pozemku. Jemné…

Fotografií:
12
Dátum:
10.5.2021

Zobraziť

Nitra - Spojovacia ul.

Typ realizácie: Hrubé modelovanie terénu, vyhrabanie buriny a kameňov z pozemku. Jemné zarovnanie…

Fotografií:
11
Dátum:
28.4.2021

Zobraziť

Nitra - Hornozoborská ul.

Typ realizácie: Balík Komplex - hrubé modelovanie terénu, vyhrabanie buriny a kameňov z pozemku.…

Fotografií:
16
Dátum:
30.4.2021

Zobraziť

Malé Ripňany

Typ realizácie: Hrubé modelovanie terénu, vyhrabanie buriny a kameňov z pozemku. Jemné zarovnanie…

Fotografií:
16
Dátum:
31.5.2021

Zobraziť

Bojná

Typ realizácie:  1. etapa: Hrubé modelovanie terénu, vyhrabanie buriny a kameňov z pozemku.…

Fotografií:
13
Dátum:
14.6.2021

Zobraziť

Malý Lapáš

Typ realizácie: Hrubé modelovanie terénu, vyhrabanie buriny a kameňov z pozemku. Jemné…

Fotografií:
20
Dátum:
14.6.2021

Zobraziť

Výčapy-Opatovce II

Typ realizácie: 1. etapa Hrubé modelovanie terénu, vyhrabanie buriny a kameňov z pozemku. Jemné…

Fotografií:
23
Dátum:
14.6.2021

Zobraziť

Ivanka pri Nitre (rdnitra.sk)

Typ realizácie: Hrubé modelovanie terénu, vyhrabanie buriny a kameňov z pozemku. Jemné zarovnanie…

Fotografií:
9
Dátum:
20.6.2021

Zobraziť

Urmince

Typ realizácie: Hrubé modelovanie terénu, vyhrabanie buriny a kameňov z pozemku. Jemné zarovnanie…

Fotografií:
7
Dátum:
11.7.2021

Zobraziť

Veľký Lapáš

Typ realizácie: Hrubé modelovanie terénu. Jemné zarovnanie terénu (predpríprava na pokladanie…

Fotografií:
13
Dátum:
11.7.2021

Zobraziť

Nitrianske Hrnčiarovce

Typ realizácie: 1. Etapa (predpríprava na závlahu)- odstránenie buriny, rozhrnutie 4,5 kubíka…

Fotografií:
32
Dátum:
13.8.2021

Zobraziť

Ivanka pri Nitre (Vrbová ul.)

Typ realizácie: Hrubé modelovanie terénu, vyhrabanie buriny a kameňov z pozemku. Jemné…

Fotografií:
24
Dátum:
23.8.2021

Zobraziť

Nitra - Vašinova ul.

Typ realizácie: Hrubé modelovanie terénu, vyhrabanie buriny a kameňov z pozemku. Jemné…

Fotografií:
15
Dátum:
14.9.2021

Zobraziť

Cabaj - Čápor (Nový Cabaj)

Typ realizácie: Hrubé modelovanie terénu, vyhrabanie buriny a kameňov z pozemku. Jemné…

Fotografií:
24
Dátum:
14.9.2021

Zobraziť

Andač

Typ realizácie: Hrubé modelovanie terénu, vyhrabanie buriny a kameňov z pozemku. Jemné…

Fotografií:
13
Dátum:
16.9.2021

Zobraziť

Veľký Lapáš II.

Typ realizácie: Hrubé modelovanie terénu. Jemné zarovnanie terénu (predpríprava na výsev…

Fotografií:
9
Dátum:
27.9.2021

Zobraziť

Dvorany nad Nitrou

Typ realizácie: Rozhrnutie zeminy mininakladačom, vyčistenie pozemku od buriny,  vyhrabanie…

Fotografií:
15
Dátum:
31.3.2022

Zobraziť

Veľký Kýr

Typ realizácie: Hrubé modelovanie terénu, jemné zarovnanie terénu. Výsev osiva typu Sport Dĺžka…

Fotografií:
13
Dátum:
21.4.2022

Zobraziť

Lúčnica nad Žitavou

Typ realizácie: Rozhrnutie zeminy - dorovnanie terénu, vyčistenie pozemku od buriny, …

Fotografií:
19
Dátum:
21.4.2022

Zobraziť

Malý Lapáš II

Typ realizácie: Vyčistenie pozemku od buriny,  vyhrabanie buriny a kameňov z pozemku.…

Fotografií:
7
Dátum:
17.5.2022

Zobraziť

Nitra, Zobor - Narcisová

Typ realizácie:  Hrubé modelovanie terénu, jemné zarovnanie terénu. Osadenie obrubníkov typu…

Fotografií:
6
Dátum:
14.6.2022

Zobraziť

Malý Lapáš III

Typ realizácie:  Odstránenie pôvodnej trávnej mačiny a buriny. Hrubé modelovanie terénu.…

Fotografií:
4
Dátum:
28.6.2022

Zobraziť

Nitra - Priezračná ul.

Typ realizácie: 1. fáza: Vyčistenie pozemku od buriny,  vyhrabanie buriny a kameňov z pozemku…

Fotografií:
19
Dátum:
23.3.2022

Zobraziť

Andač II

Typ realizácie:  Hrubé modelovanie terénu, jemné zarovnanie terénu. Výsev osiva…

Fotografií:
22
Dátum:
1.7.2022

Zobraziť

Janíkovce II

Typ realizácie:  Kompletná realizácia záhrady. Rozhrnutie cca 80m3 zeminy, Hrubé modelovanie…

Fotografií:
50
Dátum:
25.7.2022

Zobraziť

Dolné Lefantovce

Typ realizácie: Hrubé modelovanie terénu. Jemné zarovnanie terénu. Výsev osiva typu sport,…

Fotografií:
9
Dátum:
17.8.2022

Zobraziť