Záruka a reklamácia

Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Na tovar je prekoncových zákazníkov (spotrebiteľa) poskytovaná záruka 24 mesiacov (pre ďalšich predajcov, resp. kupujúceho na IČO je 12 mesiacov). Predajca zodpovedá za všetky vady výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa potom na vady spôsobené nešetrným či nevhodným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

Reklamáciu je možné uplatniť poštou. Náklady na dopravu výrobku k nám hradí zákazník, späť k zákazníkovi hradíme my. Prosíme, zabaľte výrobok riadne a do obalu zodpovedajúceho povahe tovaru, aby pri preprave nedošlo k ďalšiemu znehodnoteniu produktu. Vždy je potrebné pripojiť popis vady a kontakt na Vás. Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu a o jej priebehu bude zákazník vyrozumený.